Byggnadssaneringar
i Pargas och Åboregion

Kyrklund Sanering Saneeraus Ab i Pargas erbjuder en heltäckande service som omfattar olika byggnings- ach saneringsjobb av alla slag. Vi utför arbeten i Pargas och Åboregionen. Med egen båt sköts också sanering- och byggnadsarbeten på holmarna.

tuotteet2