Byggnadsarbeten och renoveringar
i Pargas och Åboregion

Till våra specialiteter tillhör:

 • Inomhusarbeten
 • Våtrums arbeten med Maxits Våtrums certifikat
 • Bastusaneringar
 • Kakelarbeten
 • Köks saneringar
 • Målnings och tapetseringsarbeten
 • Mattläggningar, laminat och parkettmonteringar
 • Dörr och fönsterbyten
 • Egnahems och mindre sockelgjutningar
 • Byte av yttertak
 • Byte av ytter brädfodring
 • Färdering av pakethus
 • Montering av invaramper
 • Nybyggen
 • Terasser
 • Mm.
rakennussaneeraus